ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Online Lessons

GMAT    GRE

IELTS    TOEFL

Τηλ: 6999251471

Γιάννης Μερεμετίδης

e-mail: john@proficiency.grfacebook
twitter

Online Lessons

Proficiency    Lower

Pre-Lower      Intermediate

Τηλ: 6944312477

Μαρία Σταμίγκου

e-mail: maria@proficiency.grfacebook
twitter